Проф​​есионална гимназия по транспорт

Задочна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ: СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА
ПРОФЕСИЯ: СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

Трета степен на професионална квалификация

Свободни места по класове:
8 клас - 0;
9 клас - 5.