Проф​​есионална гимназия по транспорт

Делегиран бюд​жет

Утвърден годишен бюджет за 2024 г.

Отчет за първо тримесечие към 31.03.2024 г.

Отчет за второ тримесечие към 30.06.2024 г.

Отчет за трето тримесечие към 30.09.2024 г.

Отчет за четвърто тримесечие към 31.12.2024 г.