Проф​​есионална гимназия по транспорт

Делегиран бюд​жет

Утвърден годишен бюджет за 2023 г.

Отчет за второ тримесечие към 30.06.2023 г.

Отчет за трето тримесечие към 30.09.2023 г.

Отчет за четвърто тримесечие към 31.12.2023 г.