Проф​​есионална гимназия по транспорт

Контакти

Директор: 
  02/ 973 26 57

Заместник директор: 
    02/ 973 28 55

Канцелария:
     02/ 973 28 64

email: ​info-2207412@edu.mon.bg
Адрес: гр. София, район Искър,
 ул. Мюнхен №12

 Професионална гимназия по транспорт се намира в източната част на град София, ж.к. Дружба 1.
 До училището се пътува с автобуси №88 и №604 и с трамвай №20 и №23 (който спира в непосредствена близост 
 до гимназията) в посока гара Искър (ж.к. "Дружба"), автобуси №7, №8 и №10, всички влакове, спиращи на гара Искър.