Проф​​есионална гимназия по транспорт

Поправителни изпити

- Изпити - График януарска поправителна сесия, дневна и вечерна форма - минали години