Проф​​есионална гимназия по транспорт

Списък с учебници за 2023/2024 учебна година

Списък с учебници за 8-ми клас за 2023/2024 учебна година

Списък с учебници за 9-ти клас за 2023/2024 учебна година

Предмет Издателство
Български език и литература Булвест 2000
Чужд език - английски Focus – Longman Pearson
Математика Анубис
Биология и ЗО Булвест 2000
Предприемачество Анубис
Философия Анубис
История и цивилизации Булвест 2000
 География и икономика Анубис
Химия и ООС Анубис
Предмет Издателство
Български език и литература Булвест 2000
Чужд език - английски Focus – Longman Pearson
Математика Анубис
Биология и ЗО Булвест 2000
Философия Анубис
История и цивилизации Булвест 2000
Информационни технологии Анубис
География и икономика Анубис
Химия и ООС Булвест 2000
Физика и астрономия Булвест 2000
Материалознание Просвета
Техническа механика Просвета
Здравословни и безопасни условия на труд БГ учебник, авт. Зорница Стоянова

Списък с учебници за 10-ти клас - общообразователни за 2023/2024 учебна година

Предмети Издателство
(БЕЛ/Литература) - Христоматия БГ учебник
Физика и астрономия Булвест 2000/Klett
Георграфия и икономика Анубис
История и цивилизации
с учебна тетрадка
Булвест 2000/Klett
Чужд език - английски с учебна тетрадка Пиърсън, Focus B1.1
Философия Анубис
Химия и ООС Педагог 6
Информационни технологии Булвест 2000/Klett
Биология и ЗО Просвета 1945
РПП: Счетоводство – Основи на счетоводството Мартилен, авт. Л. Петров
РПП: Счетоводство – Счетоводство на предприятието Мартилен, авт. Л. Петров