Проф​​есионална гимназия по транспорт

Ученически съвет

На 25 ноември 2022 г. се взеха следните решения: 
1. Провеждане на коледен базар в ПГТ
2. Подобрения в санитарните помещения
3. Да се дарят топли дрехи за деца в нужда 

На 14 октомври 2022 г. се проведе заседание на ученическия съвет, в което се гласува демократично и избра председател, зам. председател и секретар за учебната 2022/2023 година. 
За председател е избрана - Анастасия Иванова от 10 А клас, за зам. председател - Владислав Амов от 11 Б клас и секретар - Мадлен Филипова от 9 А клас.